Zásady spracovania a ochrany osobných údajov.

Ochrana osobných údajov klientov a iných fyzických osôb je pre spoločnosť MAPE Slovakia, s.r.o. veľmi dôležitá. Ak ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo len návštevníkom webu, zverujete nám Vaše osobné údaje. Naša firma zodpovedá za ich ochranu a zabezpečenie.

V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime Vaše údaje, aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať a tiež o právach, ktoré v súvislosti s Nariadením o ochrane osobných údajov (Nariadenie Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov - GDPR - General Data Protection Regulation) a v súvislosti zo zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov máte.

Pri spracovaní osobných údajov dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany Vašich osobných údajov týkajú.

Kto je správcom Vašich osobných údajov a kto sme:

Sme spoločnosť, ktorá prevádzkuje internetovú stránku a internetový obchod www.mape.sk

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť MAPE Slovakia, s.r.o., Poľná 34, 900 81 Šenkvice, IČO: 36728977.

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, to znamená, že určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom, na akú dlhú dobu a prípadne vyberáme aj ďalších spracovávateľov, ktorí nám budú so spracovávaním osobných údajov pomáhať.

V prípade ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo spracovaniu Vašich osobných údajov alebo si chcete uplatniť Vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať e-mailom na adresu info@mape.sk alebo písomne na adrese našej spoločnosti.

Rozsah osobných údajov a účely spracovávania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte vy sami a to za týmito účelmi:

Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy

Pre realizáciu obchodnej transakcie budeme potrebovať Vaše osobné údaje v rozsahu:

-    kontaktné a fakturačné údaje (krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska a ak je zákazníkom podnikateľský subjekt: názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa dodania, kontaktná osoba, telefónne číslo, e-mailová adresa).

Vedenie účtovníctva

Ak ste našim zákazníkom, Vaše osobné (fakturačné) údaje potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Zasielanie obchodný oznámení a aktualít

Vaše osobné údaje (e-mail, meno a priezvisko), odkazy na ktoré v týchto

e-mailoch klikáte a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení a aktualít. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z dôvodu oprávneného záujmu a teda predpokladám, že Vás naše aktuality a obchodné oznámenia zaujímajú a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky alebo ponuky. Ak nie ste našim zákazníkom, zasielame vám aktuality a obchodné oznámenia len na základe Vášho súhlasu a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, ak zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovávaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Údaje pri nákupe cez e-shop www.mape.sk

Pri nákupe od Vás požadujeme údaje potrebné na vybavenie objednávky.

Povinnými údajmi sú: Vaše meno, adresa, e-mailová adresa, adresa doručenia, telefónne číslo, poprípade fakturačné údaje, predmet objednávky.

Údaje pri vytvorení konta

Ak sa rozhodnete u nás vytvoriť konto, potrebujeme od Vás tieto údaje.

Povinnými údajmi sú: prihlasovacie meno a heslo, Vaše meno a priezvisko, poštová adresa, dodacia adresa, telefóne číslo, e-mailová adresa.

Tieto údaje potrebujeme na komunikáciu s Vami.

Údaje pri vyplnení a odoslaní kontaktného formulára

Osobné údaje získané od Vás vyplnením kontaktného formulára sú na účely predzmluvných vzťahov ( napr. žiadosť o cenovú ponuku, informácie o produkte, kontakt na účely osobného stretnutia, informácie o službách) a sme oprávnení spracúvať ich bez Vášho súhlasu. Odoslaním kontaktného formulára od Vás získame tieto údaje: Vaše meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, názov spoločnosti.

Údaje získané pri návšteve našej web stránky alebo e-shopu

Keď navštívite naše stránky získavame aj údaje o tom, ako ich využívate. Sú to informácie týkajúce sa Vašich interakcií s našimi službami, ako napríklad kedy pristupujete na naše stránky, čo na nich vyhľadávate, kedy si vytvoríte konto a kedy sa do konta prihlásite.

Taktiež získavame údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k našim službám, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácie o operačnom systéme a zariadení, informácie z ktorej internetovej stránky k nám pristupujete, stránky ktoré navštívite a informácie z cookies a podobných nástrojov.

Cookies

Súbory cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookies?

Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o Vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookies?

Tieto web stránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu web stránok (napr. na umožnenie bezpečného prihlásenia k Vášmu účtu, aby ste mohli použiť funkcie ako sú informácie o objednávke, vykonávanie platieb, prezeranie údajov a podobne, ďalej Vám umožňujú zapamätať si obsah Vášho nákupného košíka, zatiaľ čo si Vy ďalej prehliadate našu stránku a následne dokončiť objednávku a pod).

Spoločnosť MAPE Slovakia, s.r.o. používa tieto informácie tiež na pomoc tomu, aby boli webové stránky viac užívateľsky prívetivé, na rozvoj nášho dizajnu stránok a neustále zlepšovanie kvality služieb, ktoré poskytujeme.

Ako kontrolovať súbory cookies?

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby ak funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies?

Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

Mohlo by vás zaujímať: 

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať : info@mape.sk

Komu údaje sprístupňujeme

K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorý sú viazaním mlčanlivosťou. Osobné údaje môžeme sprístupňovať výhradne našim spolupracovníkom, ktorý zabezpečujú administratívnu a technickú podporu pri prevádzke internetových stránok www.mape.sk.

Prípade iným subjektom len z dôvodu plnenia zákonných povinností.

Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, nezverejňujeme iba s výnimkou situácie nižšie:

Sprístupnenie údajov tretím stranám

Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si zvolili. Máme rôzne doručovateľské služby, máte možnosť výberu viacerých spôsobov doručenia.

Právne dôvody

Vaše údaje môžeme sprístupniť iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, požiadavkám štátnych orgánov, uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám (patria tam napr. súdy, štátne úrady a orgány, audítori atď.).

Odovzdávanie osobných údajov mimo EÚ

Osobné údaje spracovávame výhradne v rámci EÚ alebo v ďalších krajinách, ktoré zaisťujú ekvivalentnú úroveň ochrany osobných údajov na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere a to aj za pomoci moderných informačných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického a technologického vývoja. Prijali sme a udržujeme všetky možné a aktuálne známe technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

Aké sú vaše práva

V súvislosti s ochranou osobných údajov Vám vyplývajú viaceré práva.

Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailovej adresy info@mape.sk alebo písomne na adrese spoločnosti.

Máte právo na informácie, ktoré sú už plnené touto informačnou stránkou ohľadom spracovávania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám v lehote 30 dní zašleme informácie o tom, aké Vaše osobné údaje spracovávame a za akými účelmi.

Máte práva na doplnenie a zmenu osobných údajov v prípade, že sa u Vás niečo zmení alebo vidíte Vaše osobné údaje ako neaktuálne, či neúplné.

Môžete využiť právo na obmedzenie spracovávania osobných údajov v prípade, ak sa domnievate, že spracovávame nepresné údaje alebo sa domnievate, že Vaše údaje spracovávame nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovávaniu. Rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania môžete obmedziť napríklad odhlásením zo zasielania obchodných oznámení a aktualít.

Právo na vymazanie (byť zabudnutý) ak si budete želať uplatniť toto právo, vymažeme všetky Vaše údaje z nášho systému a aj zo systémov diel čích spracovávateľov (tretích osôb) a záloh. Na zistenie práva na vymazanie potrebujeme lehotu 30 dní. V niektorých prípadoch je naša spoločnosť viazaná zákonnou povinnosťou, napríklad v evidovaní vystavených daňových dokladov v lehote stanovenej zákonom. V tomto prípade zmažeme všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení vymazania Vás budeme informovať spôsobom, ktorým ste nás o to požiadali.

Sťažnosť na úrade na ochranu osobných údajov. Ak sa domnievate, že s Vašimi osobnými údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme však veľmi radi, ak s Vašou domnienkou budete kontaktovať najprv nás, aby sme mohli prípadný problém vyriešiť a pochybenie odstrániť.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si Vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje poskytnuté žiadanej ďalšej tretej osobe.

Kontaktné údaje

V prípade, že nás budete chcieť v priebehu spracovania osobných údajov kontaktovať, kontaktujte nás elektronicky na e-mailovú adresu info@mape.sk alebo písomne na adresu spoločnosti.

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správa Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou a to hlavne v súvislosti so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a GDPR, teda že:

Vaše osobné údaje budem spracovávať len na základe platného právneho dôvodu a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnením zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udelením súhlasu.

Podľa článku 13 GDPR plníme informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.

Umožním Vám uplatnenie a plnenie Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.